Yönetilen Hizmetler

Sanal masaüstü ve bulut hizmetleri entegrasyonu ile katma değerli hizmetler sunuyoruz.

Yönetilen Hizmetler

Sanal masaüstü ve bulut hizmetleri entegrasyonu ile katma değerli hizmetler sunuyoruz.

Bilgi teknolojileri alanında, müşterilerimize kapsamlı bir yaklaşımla hizmet sunuyor, altyapı yönetimi, güvenlik, performans optimizasyonu ve sürekli izleme gibi kritik alanlarda çözümler sağlayarak iş sürekliliği ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Yönetilebilir hizmetler kapsamında müşterilerimize aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

Ağ Yönetimi

Bir organizasyonun bilgisayar ağını planlama, kurma, işletme ve bakımını kapsayan ağ yönetimi hizmetimizle, ağ performansını optimize ediyor, güvenliğini sağlıyor ve genel ağ verimliliğini artırıyoruz. Network, bir firmanın en kritik IT bölümlerinden biridir. Network sisteminizin durması halinde, bütün bilgi teknolojileri devre dışı kalacaktır. Network sisteminizi oluşturan çok sayıda cihazın birbiriyle uyum içinde çalışması gerekmektedir. Bu yüzden bu cihazları devamlı takip ediyor ve bir sorun olduğunda hemen müdahale ediyoruz. İstanbul Pazarlama olarak, Network Operasyon Merkezimizle (NOC) müşterilerimizin altyapılarını 7/24 takip ediyor, sorun olması durumunda anında müdahale ederek, iş kaybına neden olabilecek kesintilerin önüne geçiyoruz.

Sunucu Yönetimi

Organizasyonun sunucu altyapısının planlanması, kurulumu, bakımı ve güncellenmesini içeren sunucu yönetimi hizmetimizle, sunucuların güvenli, etkili ve sürekli bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Sunucularınız, veri merkezinizin en kritik parçalarından biridir. Sunucularda oluşabilecek sorunlar, IT’nizin devre dışı kalmasına sebep olacaktır. Sunucularınızı 7/24 takip ediyor, sorunlar oluşmadan önleyici tedbirler alıyor ve kritik bir hata oluştuğunda anında müdahale ediyoruz.

Storage Yönetimi

Verilerin depolanması, yönetilmesi ve optimize edilmesi süreçlerini kapsayan storage yönetimi hizmetimizle, depolama altyapısının planlanmasını, kapasitenin yönetilmesini ve veri depolama çözümlerinin güvenliğini sağlıyoruz. Storage cihazları, müşteri bilgilerinin tutulduğu cihazlardır ve bu yüzden sunucu ve network gibi veri merkezinin en kritik cihazlarından biridir. Bunlarda oluşabilecek disk ve donanım arızaları, işlemlerin yavaşlamasına veya çalışamaz hale gelmesine sebep olabilir. Bu servis, depolama cihazlarını 7/24 takip ediyor, arıza, performans düşmesi veya yer kalmaması gibi sorunlara anında müdahale edilmesini sağlıyor. 

SAN (Storage Area Network) Yönetimi, İzleme ve Raporlama

Depolama cihazları arasında yüksek hızlı veri transferini sağlamak için kullanılan bir ağın yönetimini içeren SAN yönetimi hizmetimizle, izleme ve raporlama yaparak, SAN üzerindeki performansı değerlendiriyor ve sorunları belirliyoruz. Cihazları gerçek zamanlı olarak performans ve depolama alanları açısından takip ediyor, sorun olduğunda uyarı vererek müdahale edilmesini sağlıyoruz.

Yedekleme Yönetimi ve Proaktif İzleme

Veri kaybını önlemek ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak veri yedekleme süreçlerini içeren yedekleme yönetimi hizmetimizle, yedekleme işlemlerinin hedefler doğrultusunda çalışır durumda tutulmasını sağlıyoruz. Ayrıca, müşteri talepleri doğrultusunda kurtarma noktalarının (restore point) tanımlarını yapıyor ve önemli dataların birkaç ayrı noktada güvenli olarak saklanmasını sağlıyoruz.

Güvenlik Duvarı Tasarım ve İzleme

Bir ağdaki veri trafiğini kontrol etmek ve güvenlik politikalarını uygulamak için güvenlik duvarları kurmayı içeren güvenlik duvarı tasarımı hizmetimizle, izleme yaparak güvenlik duvarlarının etkinliğini sürekli olarak değerlendiriyoruz.

Cloud Optimization

Bulut tabanlı hizmetlerin etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlayan cloud optimization hizmetimizle, bulut kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını ve maliyet optimizasyonunu sağlıyoruz.

İzleme (Monitoring)

Ağ, sunucu, depolama ve diğer bileşenleri sürekli olarak izleyerek performans, güvenlik ve uyumluluk açısından sorunları tespit eden izleme hizmetlerimizle, hızlı yanıt ve sorun giderme sağlıyoruz. Veri merkezindeki tüm sunucu, depolama ve ağ cihazlarının çalışmasını ve performansını takip ediyor, istenilen aralıklarda raporlar üretiyoruz. Oluşabilecek sorunları proaktif olarak belirliyor ve sorun büyümeden müdahale edilmesini sağlıyoruz. Sorun oluşması durumunda teknik ekiplerimizi bilgilendirerek hızlı bir şekilde sorunun çözülmesini sağlıyoruz.

SIEM (Security Information and Event Management)

Güvenlik olaylarını toplayan, izleyen, analiz eden ve raporlayan SIEM hizmetimizle, güvenlik tehditlerini tespit ediyor, olaylara hızlı yanıt veriyor ve güvenlik politikalarını uyguluyoruz. Bütün dataları bir ekranda toplayarak güvenlik ve cihaz sorunlarını belirliyor ve müdahale edilmesini sağlıyoruz.

NOC (Network Operasyon Merkezi)

Ağ ve sistemlerin sürekli olarak izlendiği ve yönetildiği NOC hizmetimizle, ağ performansını optimize ediyor ve sorunları hızlı bir şekilde çözüyoruz.

Cybersecurity

Bir organizasyonun dijital varlıklarını korumak için siber tehditleri tespit etmeyi, önlemeyi ve yanıt vermeyi içeren siber güvenlik hizmetlerimizle, güvenliğinizi sağlıyoruz.

Yama (Patch) Yönetimi

Yazılım ve işletim sistemlerindeki güvenlik açıklarını kapatmak ve sistemlerin güncel olmasını sağlamak için güncellemelerin yönetildiği yama yönetimi hizmetimizle, sistemlerinizi güvenli ve verimli tutuyoruz. Sistemlerin kendi arasındaki uyumluluğu açısından iyi planlama yapıyor ve sistemlerin güncellenmesini sağlıyoruz.

Profesyonel Hizmetler

İhtiyaç duyduğunuz bilişim teknolojilerini kurumunuza sorunsuz bir şekilde kazandırmanızı sağlıyoruz.

Danışmanlık ve Dış Kaynak Hizmetleri

Teknik değerlendirme, analiz raporlama ve danışmalığa ek olarak uzman ekibimizle destek veriyoruz.